Persondatapolitik 

For Partner:
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, virksomheds navn, tlf.nr. og mailadresse.
Disse oplysninger bruges til at oprette din virksomhed som partner på localhero.dk.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

For kundeklubmedlemmer:
Har vi brug for følgende oplysninger, når du tilmelder dig en kundeklub og når du reservere eller støtter en butik:
Et selvvalgt brugernavn, mailadresse.
Disse oplysninger er nødvendig for at du kan modtagen markedsføring fra de butikker du har tilmeldt dig.
Virksomhederne har ikke adgang til din mailadresse, og de vil ikke blive videresolgt.

Personoplysningerne registreres hos localhero. ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilbudsagent:

Vi har en tilbudsagent, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med tilbudsagenten er at sende de tilmeldte mails med ny information fra butikkerne, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af deres kampagner.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver, at du angiver din mailadresse.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med tilbudsagenten vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt tilbudsagenten. Ved afmeldelse af tilbudsagenten, så stopper vi også med at sende dette til dig.

Ved framelding af tilbudsagenten, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Samarbejdspartnere:

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på localhero.dk er localhero ApS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: hey@localhero.dk.

Vi gemmer cookies til at huske brugeren og til at målrette vores marketing.

Alm.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

App:

Når du du har hentet vores app, IOS eller Android version, bruger den lokation i baggrunden til, at se hvor din tilmeldte butik er og vil herfra sende en pushbesked i omkreds af 500m. Oplysninger om din lokation forlader aldrig din enhed.